Dôležitosť pôdneho života

Stále dôležitejšou témou súčasnosti je klesajúci trend v oblastiach, ktoré sa dajú využiť na poľnohospodársku výrobu. Iba 29,2% našej Zeme je pokrytých pôdou a iba malá časť tejto oblasti je vhodná na pestovanie plodín a poskytuje potravu pre obyvateľov našej planéty – takmer osem miliárd ľudí.

Asi polovica predtým obrábanej pôdy už nie je vhodná na poľnohospodársku výrobu a populácia rýchlo rastie. Nezáleží preto na tom, ako veľmi sa staráme o svoje pozemky alebo koľko využívame ich produktivitu.

Pôda neustále stráca svoju úrodnosť

Podľa štúdie zverejnenej v roku 2007 by sme dnes museli skonzumovať 100 jabĺk, aby sme získali rovnaké množstvo vitamínu C ako pred 50-60 rokmi z jablka. Od tej doby sa očividne zmenili aj metódy odberu vzoriek a techniky merania, avšak niekoľko ďalších štúdií ukazuje, že s týmto tvrdením nie sme ďaleko od reality.

Prečo mala naša zelenina a ovocie tak malý obsah vitamínov a minerálov? Museli byť uspokojené potreby rastúceho obyvateľstva, takže sa musel zvyšovať výnos.

Na tento účel sa však rastliny šľachtili s vyššími úrodami, ale s rastúcou produkciou priamo úmerne klesal obsah živín a kvalita našich pozemkov. A ak pôda nie je schopná dodať rastline dostatočné množstvo makro- a mikroelementov, zhorší sa množstvo a kvalita plodiny.

Dá sa zlepšiť kvalita ornej pôdy?

Pokles obsahu živín bol priamym dôsledkom potreby hnojenia. Vzhľad rôznych hnojív bol dobrou alternatívou k úrodnosti minerálov absorbovaných rastlinami, ktoré boli odplavené zrážkovou a zavlažovacou vodou, t. J. Neustále mrhanou pôdou.

Ich dopad na životné prostredie je však v dnešnej dobe počuť čoraz viac. Vylúhovanie pôdy, vyčerpanie organických látok, degradácia pôdneho života a negatívne účinky potravín s vysokým obsahom dusičnanov a iných chemických zvyškov na naše zdravie sú už po celom svete známe. Alergia, hormonálna, nervózna a ktovie, koľko ďalších problémov môže spôsobiť, že toto krmivo ovplyvní zdravie a produktivitu hospodárskych zvierat rovnakým spôsobom prostredníctvom rastlín. Inými slovami, účinky mlieka, vajec a spracovaných živočíšnych produktov na človeka sú rozmanité.

Pôda tiež potrebuje mikroorganizmy

V hrsti zeme je viac živých vecí ako ľudí na Zemi. Nie je ťažké si to predstaviť?

Napriek tomu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri udržiavaní a udržiavaní výživnej kapacity pôd, premene organických látok a tvorbe humusu. Ich prítomnosť výrazne ovplyvňuje kvalitu pôdy. Chemikálie a hnojivá môžu spôsobiť čiastočné alebo dokonca úplné vyhynutie týchto spoločenstiev. Našou prvoradou úlohou by teda bola ochrana pôdnych mikróbov.

Môže sa tiež vyrábať chemicky

Podľa predpisov Európskej únie musia materiály zvyšujúce výťažok spĺňať určité požiadavky. Boli stanovené maximálne množstvá prísad, ale chemikálie z nášho každodenného života úplne nezmizli.

Možno aj preto čoraz viac ľudí uvažuje o obmedzení zahraničných technológií a ich pestovaní vo svojich malých záhradách pomocou tradičných technológií, ale toto rozmýšľanie sa presadzuje aj v priemyselnom meradle.

Organická zelenina a ovocie, ktoré neobsahujú žiadne škodlivé látky, sa tešia čoraz väčšej obľube u tých, ktorí sa venujú zdravej výžive. Rastie teda dopyt po tovare bez hnojív a chemikálií.

Ale nielen rodiny, ale aj farmy a podniky žijúce z poľnohospodárstva si začínajú uvedomovať, že existujú aj iné spôsoby, ako vyrábať kvalitné potraviny, a zároveň venovať pozornosť ochrane nášho zdravia. Transformácia sa začala!

Riešenie: Produkty NovaFerm®

Niekoľko chemických prípravkov bolo nedávno stiahnutých z trhu a tento trend bude podľa smerníc Európskej únie pokračovať. Potrebujeme nové produkty a technológie, ktoré poskytujú riešenie šetrné k životnému prostrediu a tiež nemajú nepriaznivý vplyv na našu organizáciu.

Pomocou našich produktov BioVita chceme poskytnúť prirodzené riešenie týchto problémov s pestovaním rastlín. Mikrobiologický prípravok TerraVita priaznivo ovplyvňuje život v pôde, dopĺňa dôležité kmene baktérií, uvoľňuje viazané živiny, intenzívne rozkladá organický odpad a viaže z pôdy veľké množstvo dusíka, fosforu a draslíka.

Baktérie v ňom produkujú enzýmy a aminokyseliny, vďaka ktorým sú rastliny odolné voči plesňovým chorobám. Zaistite, aby bolo na stole vašej rodiny zdravé jedlo – a to aj z kuchynskej záhrady.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

WC Captcha 86 − = 79