O našej spoločnosti

Spoločnosť ALTER Eco s.r.o. bola založená v roku 2019. Riadenie, marketing a poradenstvo som si vzal do svojich rúk Ing. Ján Kovács. Rozhodnutiu založiť rodinnú predchádzalo obdobie 9 ročnej práce a stáleho vzdelávania sa a zdokonaľovania sa v oblasti biologickej a bio-alternatívnej ochrany a výživy rastlín . Svoj obzor som si neustále rozširoval. Určitú dobu som paralelne vykonával funkciu Obecného správcu , ktorá funguje na Slovensku pod záštitou AKS ( Agrárnej Komory Slovenska). V rámci pôsobenia v odbore som bol aktívnou súčasťou troch cezhraničných vinohradníckych projektov ( CZ.HU.AT) . Aktuálne akreditovaný poradca v poľnohospodárstve č. akreditácie 37/OP/2020

Všetky uvedené skúsenosti mi (v agrárnej terminológii povedané) pomohli vyzrieť, alebo dozrieť v danej problematike a koniec koncom, dodala odvahu a silu vydať sa vlastnou cestou na pomoc našim farmárom, na pomoc prírode a tým krok po kroku napľňať ciel, ktorým Trvalo Udržateľné Poľnohospodárstvo.

Novým trendom vo vyspelých spoločnostiach je, že rastie dopyt po zdravých potravinách vyprodukovaných s čo najmenším dopadom na životné prostredie a skutočne zdravých, tj bez chemikálií. Budúcnosť preto patrí takzvanému integrovanému a ekologickému poľnohospodárstvu, ktoré je založené na biologickej a bio-alternatívnej ochrany a výživy rastlín.

Naša spoločnosť ALTER Eco s.r.o. sa rozhodla ísť týmto smerom a v rámci svojej pôsobnosti poskytuje pomoc pestovateľom v praktickej aj legislatívnej oblasti. Najťažšie je keď sa musí ako sa hovorí „Raziť cesta“, teraz nemám na mysli prácu s buldozérmi. Raziť cestu v hlavách farmárov a presvedčiť ich, že je nová cesta, nová línia, že svet sa mení a s tým prichádzajú nové inovatívne technológie, ktoré môžu byť a budú lepšou alternatívou tej terajšej.

Tu musí fungovať psychológia a zároveň aj vzájomná dôvera a pochopiť, že niet inej cesty

Máme za to, že farmárom máme čo ponúknuť a snažíme sa ich presvedčiť aby začali uprednostňovať modernú inovatívnu a účinnú biologickú ochranu pred chemickou.

V tomto im ponúkame portfólio, ktoré žije s prírodou,  jeho pridanou hodnotou je zníženie ničivých účinkov poľnohospodárskej výroby, samozrejme pri zachovaní istej efektívnosti.

Veríme, že naše aktivity dosiahnu svoje cieľ, ktorým je ochrana prírody a zdravia ľudí .

Naša spoločnosť vsadila na čistú biológiu a nosným produktom sú mikrobiologické prípravky

na báze mikroorganizmov ( baktérii) prípravkou NovaFerm®

Naše prípravky sú cielené na ošetrenie pôdy a taktiež na foliárne ošetrenie listov rastlín. Mechanizmus účinnosti spočíva v stimulácii, ochrany rastlín a tiež v oblasti výživy rastlín. Účinné látky v podobe mikroorganizmov vo veľkej miere majú vplyv na zdravotný stav a vôbec kondíciu samotných rastlín.

Je fascinujúce sledovať procesy, ktoré sú vo výsledkoch merateľné a v mnohých prípadoch pozorovateľné okom farmára. Koľko pridanej hodnoty sa dostáva prírode a rastlinám bez toho

aby sme museli použiť obrovské množstvo chémie a umelých hnojív.

Benefity tvorené z práce mikroorganizmov ako je fixácia atmosférického dusíka, rozkladu pozberových zvyškov ( organického materiálu), sprístupňovanie vodou neprijateľných živín, ochrana pôdy pred patogénmi a škodcami, to všetko na prírodnej báze. Určite treba dodať, že prípravky z oblasti chémie a tiež umelé hnojivá „Nie sú veci od Satana“ a treba s nimi rátať aj v budúcnosti. Ale ich pozícia by mala byť sekundárna, a mala by sa používať len ako korektúra v technológii. Ak to dosiahneme, bude to mať obrovský prínos pre životné prostredie

Naša spoločnosť je exkluzívnym distribútorom prípravkou NovaFerm ® v SR a ČR. Prípravky sa vo veľkej miere sa používajú v 8 krajinách EÚ ( Rakúsko, Nemecko, Benelux atď.). Produkty sa odporúčajú použiť v režimoch Konvencionálneho- IP- Ekologického pestovania v  oblastiach ochrany a výživy v Ovocinárstve , Vinohradníctva, Zeleninárstva a Poľnej rastlinnej výroby, nevynímajúc oblasť pestovania liečivých rastlín.

Naše portfólio samozrejme zdobia aj iné kategórie produktov , ako sú Opeľovače, Lepové dosky,

určené na signalizáciu, prípravky na báze hyperparazitných saprofitických húb a nechýbajú produkty z portfólia bioalternativných prípravkou.

Pridajte sa k nám ! Cesta k dosiahnutiu Trvalo Udržateľnému Poľnohospodárstvu bude dlhá, ale spolu ju ľahšie pochodíme.

OPLATÍ SA, UVIDÍTE! Všetci vieme, že“ ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE