Slnečnica

Kľúčom k zvýšeniu výnosu slnečnice je zabezpečenie rovnomerného, ľahko vstrebateľného zásobovania fosforom, ktorý je potrebný na tvorbu plodov. Pri pestovaní slnečnice majú produkty NovaFerm® pozitívny vplyv na flóru koreňovej zóny a taktiež na povrch listov – zlepšujú výnos a kvalitu produktu optimalizáciou výživy a podporou vstrebávania živín v pôde. Zlepšujú odolnosť slnečnice voči hubovým chorobám (Sclerotinia, Phoma, Alternaria, Peronospora).

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE:

  1. NovaFerm® MULTI: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy, v kombinácii s herbicídom.
  2. NovaFerm® DUAL: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, od štádia 6-8 listu, max. pred vývojom reprodukčných orgánov (kvet), v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.