Kukurica

Pri pestovaní kukurice majú produkty NovaFerm® pozitívny vplyv na procesy pôdneho života. Baktérie  v koreňovej zóne kukurice podporujú rast koreňov a zlepšujú prísun živín do koreňovej zóny. Stabilizáciou flóry povrchu listov posilňujú odolnosť kukurice voči hubovým chorobám (Fusarium). Počas vegetačného obdobia zlepšením prísunu živín zvyšujú výnos a kvalitu kukurice a pozitívne menia dôležité charakteristické parametre (škrob).

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE:

  1. NovaFerm® MULTI: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy, kombinácii s herbicídom.
  2. NovaFerm® DUAL: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, v štádiu 6-8 listov, max. dvakrát až do výšky 50-60 cm, v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.