Cukrová repa

Kľúčovým prvkom v úspešnom pestovaní cukrovej repy je dokonalá výživa zameraná na vyrovnanú boritanovú a draselnú suplementáciu pre očakávaný vyšší obsah cukru v koreňoch repy. Pri pestovaní cukrovej repy majú produkty NovaFerm® pozitívny vplyv na flóru koreňovej zóny a povrchu listov; zlepšujú kvantitu a kvalitu výnosu optimalizáciou výživy a podporujú absorpciu živín v pôde. Zlepšujú odolnosť repy proti závažným hubovým ochoreniam (Cercospora, Macrophomina).

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE:

  1. NovaFerm® MULTI: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy, v kombinácii s herbicídom.
  2. NovaFerm® DUAL: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, od štádia 8-12 listu, max. dvakrát, v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.