Úvodná stránka

moderné

pestovanie

bez Chemekálií

Ponúkame Bezchemické, účinné technologické riešienia na problémy v pestovaní

NÁVRAT K PRÍRODE MYSLÍME VÁŽNE

SPRÁVY

Praktické informácie z oblasti ochrany rastlín

Dôležitosť pôdneho života

Kondícia rastlín, pôdny život a vzťah medzi nimi

Takto sa môžeme chrániť pred jarnými mrazmi

ZDRAVO OD PESTOVATEĽA AŽ KU SPOTREBITEĽOVI

Ponúkame riešenia na vaše pestovatel'ské problémy samozrejme bez chémie

Šetrné k prírode, bez chémie bez reziduí

Nespôsobuje fytotoxicitu a nepáli

Pracovná a zdravotná ochranná doba 0 dní

Širokospektrálny účinok

Priateľský a citlivý ku včelám

.

Prisôsobí sa každej technológii

Dlhodobé pôsobenie

Odolný voči negatívnym vplyvom životnéh prostredia

plodiny

APLIKUJTE S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU V NASLEDUJÚCICH OBLASTIACH

Ovocie

Kliknite na ikonu

Cukrová repa

Kliknite na ikonu

Obilniny

Kliknite na ikonu

Kukurica

Kliknite na ikonu

Slnečnica

Kliknite na ikonu

Zeleninu

Kliknite na ikonu

Zemiak

Kliknite na ikonu

Paprika

Kliknite na ikonu

Melón

Kliknite na ikonu

Paradajka

Kliknite na ikonu

Hrášok, Fazuľa

Kliknite na ikonu

Cibul'a

Kliknite na ikonu

Podrobnejšie informácie získate od nášho odborníka

produkty

NovaFerm® MULTI

Multifunkčný mikrobiálny pôdny prípravok novej generácie

Je UV stabilný a odoláva priamemu slnečnému žiareniu

NovaFerm® DUAL

Mikrobiálne listové hnojivo s fungistatickým účinkom

Je povolené na používanie v ekologickom poľnohospodárstve.
Ochranná doba: 0 dní

NovaFerm® SIRIUS

Mikrobiálne hnojivo eliminujúce listové choroby

Je vhodné na používanie v ekologickom poľnohospodárstve.
Ochranná doba: 0 dní

NovaFerm® VIVA

Mikrobiálna pôdna pomocná látka eliminujúca škodcov v pôde

Vhodné na použitie v ekologickom poľnohospodárstve

NovaFerm® ORION

Mikrobiálne hnojivo redukujúce pozerovych a cicavych škodcov.

Je povolené na používanie v ekologickom poľnohospodárstve.
Ochranná doba: 0 dní

Balenie

  • 0,5 liter 
  • 1 liter
  • 5 liter
  • 20 liter
  • IBC 1000 liter

NOVAFERM VYVINUTÉ PRE ÚSPECH
pozrite si naše krátke video

Podrobnejšie informácie získate od nášho odborníka

NAŠE ODPORÚČANIA SÚ PRE VŠETKÝCH ODBORNÍKOV, FARMÁROV, KTORÍ SI VÁŽIA PôDU A ZÁLEŽÍ IM NA ZDRAVÍ RASTLÍN A ICH KONZUMENTOV

Vel'kopestovalia orná pôda

Malopestovatelia - záhradkári

Ovocinári - vinohradníci

Zeleninári - pol'né pestovanie

Bioalternatívne produkty
za najlepšiu cenu u nás

Žiadosť pre ponuku na  telefónnom čísle 421 917 389 313, alebo spätné kontaktovanie jednoducho vyplňte priložený formulár po krokoch .

Postup pre vyplnenie: