Ovocie

JABLKÁ, VINIČ, HRUŠKY

A s ich ochranou súviace produkty

JABLKÁ, VINIČ, HRUŠKY

Zdravé rastliny a zdravá pôda

NovaFerm DUAL ®- Mikrobiálny preparát, listové hnojivo( vhodný do ekologického pestovania)

NovaFerm DUAL ® Vedľajším produktom vybraných bakteriálnych kmeňov sú rôzne rastové faktory a organické živiny. Vďaka ním sú rastliny zdravšie a odolnejšie. Zvyšuje odolnosť voči STRESOVÝM SITUÁCIÁM spôsobené okolím napr. suchom, mrazom, vysokými a nízkymi teplotami A VEĽKOU MIEROU POMÁHA RASTLINÁM V REGENERÁCII. V prítomné fungistatické komponenty značne elimunjú možnosť udomácneniu sa a rozmnožovaniu sa patogénnych húb. Pípravok je možné použiť aj v neskorších fenofázach a tiež pred zberom. Ochranná doba je „ 0 dní“.

Dávkovanie: 10 L/ha ( podľa fenofázy a aktuálneho stavu fenofázy)množstvo vody podľa plodín 800l /ha. Aplikácia na list

BALENIE :

0,5 litra 1 liter 5 litrov 20litrov IBC 1000 litrov

NovaFerm ORION®- bioaktívny preparát na foliarne osetrenie listovej plochy ( vhodný do ekologického pestovania)

NovaFerm ORION® jeho biologicky aktívne komponenty preukázateľne znižujú poškodenie úrody spôsobenú napadnutím húsenicami motýľov, roztočov. Vďaka svojim zložkám sa efektívne podieľa na stimulácii rastlín a tak preventívne a účinne udržiava škodcov mimo prahu škodlivosti. Môže sa použiť v kombinácii s technológiou ( Feromónových odparníkov).

Odporúčajú sa dve aplikácie 1. Na konci kvitnutia , 2. uzatváranie sa strapcov. V prípade silného tlaku škodcov je možnosť ďalšej aplikácie tesne pred zberom.

Použitie: 5-7 L/ha ( podľa fenofázy a aktuálneho stavu rastliny) množstvo vody podľa plodín 800l /ha. Aplikácia na list

BALENIE :

0,5 litra 1 liter 5 litrov 20litrov IBC 1000 litrov

NovaFerm MULTI®- Listové hnojivo ( vhodný do ekologického pestovania)

Obsahuje kmene, ktoré veľmi účinne, rýchle a efektívne rozložia vlákná rastlinných zvyškov a tiež zvyškov drevnej časti. Mechanizmus účinku prebieha aj v podmienkach nedostatočnej vlhkosti a bez aplikácie syntetických zdrojov dusíka. Napríklad vo vinohradoch sa tieto pozitíva uplatnia pri drevnom odpade pochádzajúceho zo strihania krov, ktoré sa následne zapravia do pôdy. Tu je proces v porovnaní s klasickým účinkami preukázateľne efektívnejší a rýchlejší. Týmto sa pre koreňový systém tvorí rýchlo prijateľná dávka živín. Pridanou hodnotou je podpora koreňového systému.

Použitie: 10-20 l /ha nastriekame na zvyšky, mulč a iný pozberových zvyškov . Následne ošetrený materiál zapracujeme do pôdy.

BALENIE :

0,5 litra 1 liter 5 litrov 20litrov IBC 1000 litrov

NovaFerm SIRIUS ®- bioaktívny preparát( vhodný do ekologického pestovania)

NovaFerm SIRIUS ® požitím prípravku sa vytvára veľmi silný, efektívny a účinný výsledok podporujúci kondíciu rastlín, čím môžeme predísť  skorým napadnutiam rastlín patogénmi. Aplikáciou NovaFerm SIRIUS vytvárame prostredie, ktoré je patogénov značne redukované z hľadiska ich prežívania. Pridanou hodnotou používania prípravku je zníženie skládkových chorôb, čím sa znižujú straty pochádzajúce z likvidácie infikovaných plodín. Prípravok je možné použiť aj neskorých fenofázach a tiež aj tesne prd zberom.

Dávkovanie: 5-7 L/ha ( podľa fenofázy a aktuálneho stavu rastliny). Aplikujeme na listovú plochu ,množstvo vody podľa plodín 800l /ha

BALENIE :

0,5 litra 1 liter 5 litrov 20litrov IBC 1000 litrov

CHYTRÁK

Prípravok je možné aplikovať aj počas slnečných fáz dňa bez straty na účinku. Včasná aplikácia znásobuje úspešnosť! K rozmnoženie a kolonizácii prostredia mikroorganizmami je potrebná určitá doba, obzvlášť v jarnom období. Preto je dôležitá výživa baktérii aplikovaných na zvyšky rastlín. V porovnaní s prostredím v pôde neporovnateľné čo sa týka potravy pre mikroorganizmy. V prospech technológie pomôže menšia štartovacia dávka hnojenia. Samozrejme aplikácia a miešateľnosť sa vykonajú v jednom prejazde. Spod pravidla miešateľnosti sa vynímajú antibakteriálne prípravky ako sú ( napr. streptomycin, kasugamycin atď.) Tieto prípravky je zakázané miešať mikrobiologickými preparátmi.