Zelenina

paprika, rajčiaky, uhorky, zemiaky, melóny, dyne, tekvice a iné

Pri pestovaní zeleniny majú produkty NovaFerm® pozitívny vplyv na procesy pôdneho života. Baktérie  v koreňovej zóne zeleniny podporujú rast koreňov a zlepšujú prísun živín do koreňovej zóny. Stabilizáciou flóry povrchu listov posilňujú odolnosť zeleniny voči hubovým chorobám (Alternaria, Peronospora, Erysiphe, Phytophtora, Septoria). Počas vegetačného obdobia zlepšením prísunu živín zvyšujú výnos a kvalitu zeleniny a pozitívne menia dôležité charakteristické parametre.

TECHNOLÓGIA A DÁVKOVANIE:

  1. NovaFerm® MULTI: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy.
    V prípadoch, ak sú v pôde premnožené drôtovce, nematódy alebo iný hmyz, treba pridať ešte NovaFerm® VIVA: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-5 %), pred sejbou, pri príprave lôžka, zapracovať 5-10 cm do pôdy.
  2. NovaFerm® DUAL: 10 l / ha na 200-300 l vody (odporúčaná koncentrácia 3-3,5 % ), foliárna aplikácia, od štádia 4-8 listu, max. 2-3 krát pred zrením zeleniny, v kombinácii s akýmkoľvek pesticídom.