Kondícia rastlín, pôdny život a vzťah medzi nimi

Mnohí spotrebitelia považujú za samozrejmosť, že ráno sa na stôl položí chlieb, do hrnčeka mlieko, na nedeľný obed na tanier kuracie mäso a zelenina. Možno si ani nepomyslia na to, koľko tvrdej práce poľnohospodárov stojí za výsledkom toho všetkého – koľko ľudskej práce je potrebnej, aby sme si tieto každodenné základné potraviny mohli kúpiť . Pre poľnohospodárov to nie je ľahká úloha, pretože poľnohospodárstvo nie je ako činnosť v inom sektore hospodárstva – tu existuje oveľa viac neistôt. Výroba závisí od podnebia, poveternostných podmienok, kvality pôdy, musí sa flexibilne prispôsobovať očakávaniam zákazníkov. Chce to plne oddaného človeka, ktorý sa okrem nákladovej efektívnosti stará o udržateľnú a ekologickú výrobu, ochranu pôdy a biodiverzitu. Veľa práce , vedomostí, skúseností, kvalita pôdy alebo ornej pôdy pôda je najvzdialenejší pevný obal Zeme, ktorý slúži ako miesto na pestovanie rastlín, podmienene obnoviteľný prírodný zdroj, súčasť prírodného prostredia zabezpečujúceho biologický cyklus materiálov a najdôležitejšie podmienky výroby pre poľnohospodárstvo. Prvou a najdôležitejšou vlastnosťou je plodnosť.

Pôda je nezávislým biotopom. Významná časť živého sveta žije v pôde (flóra a fauna pôdy) a je spojená s jej existenciou (napr. Vegetácia). Tvorba a vývoj pôd je časovo náročná a komplikovaná. Vlastnosti formovanej pôdy sú formované pôdotvornými procesmi.

 1. Podnebie – Teplota, zrážky a klimatické podmienky majú vplyv na vznik a rýchlosť fyzikálnych a chemických procesov v pôde, určujú možnosti aké rastliny prežijú v danom systéme, rýchlosť rozkladu organických látok a majú vplyv aj na pohyb pôdneho profilu medzi úrovňami pôdy.
 2. Aktívne a pasívne geologické faktory
 3. Terén – určuje uhol dopadu žiarenia, smer pohybu povrchovej a podzemnej vody, teda tok hmoty a energie.
 4. Voda
 5.  Živá príroda -Rastliny sa podieľajú najmä na organickej časti stavby látok, zatiaľ čo zvieratá a mikroorganizmy sú dôležité pri rozklade biomasy, jej premeny a zabezpečovania pôdneho života a jej biológie. Vek – absolútny a relatívny vek pôdy. Absolútny vek sa vzťahuje na vek formovania pôdy meraný v čase a relatívny vek na stav vývoja pôdy.
 6. Ľudská činnosť . – viac-menej súvisí s činnosťou premeny prostredia . Chtiac-nechtiac vplýva zmenu pôdnych faktorov, zlepšovaní pôdy , doplňovaní živín a zabezpečenia vlahy. Žiaľ ale aj na jej deštrukcii
 7. Typy pôdy

Rôzne typy pôd majú rozdielne štruktúry – preto sa na nich dajú pestovať rôzne plodiny – alebo opak, že sa na nich nedá pestovať vôbec.

Hlavné typy pôd:

 • Piesočnaté, hlinitopiesčnaté
 • Íľovité
 • Hlinité
 • Fluvizeme
 • Pseudogleje
 • Lúčne pôdy
 • Bažiny
 • Mačiny

Pôdny život

Jeden cm 3 zdravej pôdy obsahuje rádovo milióny mikroorganizmov, a tiež pôdnu faunu, ktorú tvorí niekoľko druhov stavovcov, niekoľko druhov dážďoviek, 50 – 100 druhov rôzneho hmyzu a červov a tisíce kmeňov baktérií a húb. Tieto pôdne organizmy sú živé organizmy, ktoré trávia celý alebo aspoň časť svojho života v pôde.

Vplyv na vývoj vonkajších podmienok je veľmi rozhodujúci, z toho vyplýva, že v priebehu dňa sa mení aj počet mikroorganizmov. Dôležité je nielen množstvo mikroorganizmov, ale aj ich rozmanitosť (druhová bohatosť). Čím lepšia je pôda, tým vyšší je mikrobiálny počet, tým väčšia je rozmanitosť. Ak sa fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy líšia od optimálnych hodnôt , vieme sledovaním a následnou analýzou preukázať zmenu mikrobiologické ukazovateľov , napr. celkový počet baktérií, množstvo červov a vôbec biologickú aktivitu v pôde . V dnešnej dobe sa kvalita pôdy rapídne a veľmi rýchlo zhoršuje a obsah jej organických látok neustále klesá, čo zhoršuje jej schopnosť dodávať živiny a zadržiavať vodu – čoho následkom sú pestovateľské problémy a vôbec účinnosť pestovania v rastlinnej výrobe.

Ako ovplyvňuje zdravotný stav rastlín kvalita našej pôdy?

Všetky, nepriaznivé poveternostné podmienky alebo nedostatočný prísun živín a vzdušnosť pôdy sú škodlivé pre samotné pestovanie a zároveň predstavuje stresové vplyvy, ktoré súvisia s množstvom a kvalitou pestovaných plodín. Základom je prevencia je cieleným prístupom k pôde a vytvorenie podmienok na udržanie celkovo dobrého stavu mikrobiálneho života v pôde.

Mikróby žijúce v pôde hrajú pri rozklade a sprístupňovaní pôdnych živín zásadnú úlohu. Odbúrateľná celulóza, lignocelulóza, hemicelulóza, pektín a lignín sa stávajú základnými zdrojmi potravy a energie, ktoré potom mikroorganizmy v pôde spotrebúvajú ako potravu. Rovnakým spôsobom je organická hmota( exsudát) vylučovaná koreňmi rastlín, tie sú nevyhnutným zdrojom potravy pre mikroorganizmy – tie ich svojou aktivitou transformujú a vracajú sa späť rastlinám v podobe (napr. Hormóny, vitamíny, enzýmy). Tento druh „metabolizmu“ je výsledkom živočíchov rizosféry (koreňovej zóny). Množstvo živín absorbovanej koreňovým systémom závisí od množstva výživných látok v pôde, od prevládajúcich podmienok a od schopnosti rastliny prijímať živiny (aktívny povrch koreňa, kapacita iónovej výmeny koreňov a množstvo uvoľnenej koreňovej šťavy na trávenie). Pôda má na šťastie priaznivé vlastnosti a dobrú regeneračnú schopnosť, ktorá pomáha pomerne rýchlo sa vyrovnať s danými nedostatkami. Dôležité je , ako sú korene schopné nájsť v pôde výživné zásoby vo fáze svojho intenzívneho rastu.

Čo znamená dobrý stav rastlín?

Nie je to habitus, ale samotný vývoj rastlín, vegetatívno – generatívna rovnováha, ktorá je schopná zabezpečiť čo najlepšie množstvo a kvalitu. Takáto rastlina je výrazne odolnejšia voči škodcom a patogénom a poskytuje lepšiu bezpečnosť a zdravotný stav plodín. To sa dá dosiahnuť racionálnym prístupom a zvolenej pestovateľskej technológie obrábania podľa potreby – zavlažovaním, vhodnou metódou ochrany a výživy rastlín.

Ako každý farmár, aj vy sa musíte usilovať o nákladovo efektívnejšiu, udržateľnejšiu a ekologickejšiu výrobu, chrániť pôdu a biodiverzitu.

ALTER Eco rozsah NovaFerm MULTI mikrobiálny preparát, kompozícia efektívne pracujúcich bakteriálnych kmeňov, ktoré merateľne prispievajú k harmonizácii biologickej aktivity v pôde. Rozkladajú organický materiál, sprístupňujú naviazaný Fosfor a Draslík, fixujú atmosférický dusík a majú veľmi silné fungistatické vlastnosti. Pridanou hodnotou je tvorba enzýmy a rastové hormóny , ktoré sú prospešné pre rastliny a majú pozitívny vplyv na rast koreňov a vôbec na zdravie rastliny.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

WC Captcha 99 − = 91